ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވިޔަފާރި - ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ ބަންޑަލް ޕެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިރަމިޑުން ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2020 ގެ ނިޔަލަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓްގެ 200ގ ބަންޑަލްއެއް ގަތުމުން މަންޗީ މިލްކް 85 ގުރާމް ބިސްކޯދު ޕެކެޓެއް ހިލޭ ލިބޭ
  • ޕިރަމިޑުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ ތަފާތު ރަހަތައް މީގެ ކުރިން ތައާރަފުކޮށްފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 2 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 18:12 806

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ ބަންޑަލް ޕެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިރަމިޑުން ފަށައިފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕިރަމިޑްގެ މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ޞަބާޙު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓްގެ 200 ގްރާމު ބަންޑަލް ގަތުމުން މަންޗީ މިލްކް 85 ގުރާމް ބިސްކޯދު ޕެކެޓެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕިރަމިޑުން ވިއްކާ ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނައިން ސައިފަތް ބޭރު ކުރާ ސްރީލަންކާގެ ޓީބޯޑް އިން ދޭ ލަޔަން ލޯގޯ ދީފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. އަދި އެ ލޯގޯ ދެނީ އެ ޤައުމުގެ ޓީ ބޯޑުން ބަލައި 100 ޕަސެންޓް ޕިއޯ ސައިފަތަށް އެކަންޏެވެ.

ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތުގެ ތަފާތު ރަހަތައް ޕިރަމިޑުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕިރަމިޑުން ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ސައިފަތްތަކުގެ ރަހަތަކަކީ ބްލެކް ޓީ ލެމަން، ގްރީން ޓީ ޖޭސްމިން، ބްލެކް ޓީ ސިނަމަން، ބްލެކް ޓީ ޖިންޖަރގެ އިތުރުން އަދި ޕިއޯ ގްރީން ޓީއެވެ.

ޕިރަމިޑުން ޓުޑޭސް ޓޭސްޓްގެ މަސާލާ ޗާއި ވެސް މީގެކުރިން ވަނީ ތަޢާރަފު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ސައިފަތަށް ވެސް ޢާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް