އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ގޯއެއަރ

ގޯއެއަރގެ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް!

  • ދަތުރުތައް ހުއްޓާލީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު
  • ގޯއެއަރ އިން ދަތުރުތައް ފެށުމަށްފަހު އިންޑިއާގެ ތިން ސިޓީއަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރާނެ
  • ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 10:11 | 5,544

ގޯއެއާގެ ފްލައިޓެއް - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ ބަޖެޓް އެއަރލައިނެއް ކަމަށްވާ ގޯއެއަރގެ ދަތުރުތައް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އަލުން ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ގޯއެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

ގޯއެއަރ އިން ދަތުރުތައް ފެށުމަށްފަހު އިންޑިއާގެ ތިން ސިޓީއަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރި މަރުކަޒީރަށް މުމްބާއި، ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީ އަދި އައިޓީ މަރުކަޒު ބެންގަލޫރުން ސީދާ ފްލައިޓުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މުމްބާއި އިން މާލެއަށް އަދި މާލެއިން މުމްބާއީއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަ، ބުރާސްފަތި އަދި އާދީއްތަ ދުވަހުކަމަށް ގޯއެއަރ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިއްލީން މާލެއަށް އަދި މާލެއިން ދިއްލީއަށް ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ބެންގަލޫރުން މާލެއަށް އަދި މާލެއިން ބެންގަލޫރަށް ފްލައިޓްތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަ އަދި އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ.

އަހަރަކު 3.9 ބިލއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭ އިންޑިއާގެ ވާދިއާ ގްރޫޕުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޯއެއަރގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީ ގޮތުން ފަށައި ފުރަތަމަ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ މުމްބާއީން އަހްމަދު އާބާދަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓަށް ކުރި ދަތުރާއެކު އެ އެއަރލައިނުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.