ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އީ ޓުކުރި

މުދާ އިޝްތިހާރުކޮށް ޑެލިވަރކުރުމުގައި އީ-ޓުކުރި ވަރެއް ނެތް!

  • އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް އީ-ޓުކުރި ޓީމްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދޭ
  • ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރެއިން ގަނެވިއްކާ މުދާ ޕޯސްޓުގެ ޑެލިވަރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްދުކުރެވޭ
  • ޑެލިވަރީ އާއި ޓްރެކިންގ ގެ ޚިދުމަތް އީޓުކުރި ޕްލެޓްފޯމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:43 | 6,847

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑު - އައްޑޫ ލައިވް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން ތައާރަފުކުރި "އީޓުކުރި"ގެ ސަބަބުން މުދާ އިޝްތިހާރުކުރުމަށާއި، ޑެލިވަރ ކުރަން އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކުރެވި ވިއްކޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކުރުމަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ މި ޕްލެޓްފޯމް ފަންނު އެކްސްޕޯގައިވެސް ދައްކާލާފައިވާއިރު، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީވުމުން ފެށިގެން މުދާ އަޕްލޯޑު ކުރުމާއި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް އީ-ޓުކުރި ޓީމްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މުދާ ވިއްކުމާއި، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާދެއްކުމާއި ކަސްޓަމަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ޕްލެޓްފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ލިބިގެންދާއިރު، މި ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރެއިން ގަނެވިއްކާ މުދާ ޕޯސްޓުގެ ޑެލިވަރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅޮތަކަށް ރައްދުކޮށްދެވިގެން ދެއެވެ.

އެގޮތުން 'ވެސަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް' އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތަކުން އުފައްދާ މުދާ ކަނޑުމަގުން ޓްރާންސްޕޯރޓު ކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ އުޅަދުފަހަރު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މުދާ އުފުލުމާއި ޑެލިވަރީ އާއި ޓްރެކިންގ ގެ ޚިދުމަތް އީޓުކުރި ޕްލެޓްފޯމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.

މި ޕްލެޓް ފޯމަކީ ގާނޫނީގޮތުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުދި ބޮޑު ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކާ ކޯޕަރޭޓިވްސްތަކަށް ހިލޭ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.