ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވިޔަފާރި - މުނި ހޯމް ކެއަރ

މުނި ހޯމްކެއަރ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް: ފަރުނީޗަރ އާކޮށްލަން ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

  • ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސޭލް ކުރިއަށްދާނެ
  • ފަރުނީޗަރ އާއި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރާ ސާމާނު ހެއު އަގުގައި ލިބޭ
  • ކޮލިޓީ އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ވެސް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ލިބޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 28 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 09:16 3,275

މުނި ހޯމް ކެއަރ ގެ ފަރުނީޗަރ -

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު މުނި ހޯމް ކެއަރ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުނި ހޯމްކެއަރ ލިވިންގ ސެންޓަރ، މުނި ޓްރޭޑަރސް، ފަރުނީޗަރ ސެންޓަރ އަދި ހުޅުމާލޭގަ ހުންނަ މުނި ހޯމްކެއަރ ސޭލްސް ސެންޓަރގައިވެސް މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ފަރުނީޗަރާއި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށާއި ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ލިބިގެންދާ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް މުނި ހޯމް ކެއަރ އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މުނި ހޯމް ކެއަރ ގެ ފަރުނީޗަރ

ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ބްރޭންޑުތަކާއިއެކު މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ވިއްކަމުން އަންނަ ބަދިގޭ ކަބަޑް ސެޓާއި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަލަމާރިތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް މުނި ހޯމް ކެއަރ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު އޮފީސް ފަރުނީޗަަރު ވެސް މުނި ހޯމްކެއަރ އިން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ލިބެންހުރެއެވެ.

މުނި ހޯމް ކެއަރ ގެ ފަރުނީޗަރ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކަމުން އަންނަ މުނި ހޯމްކެއަރ އަކީ ތަފާތު ކޮލިޓީގެ ފަރުނީޗަރު ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިއެކެވެ.

މުނި ހޯމް ކެއަރގެ ދަށުން މިވަގުތު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޖުމުލަ ހަތަރު އައުޓްލެޓެއް ހިންގަމުން ދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލެ އިން، މުނި ހޯމް ކެއަރ، ލިވިންގް ސެންޓަރ، ފަރނިޗަރ ސެންޓަރ، މުނި ޓްރެޑަރސް އަދި ހުޅުމަލޭގެ ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ހިންގަމުންދާ ސޭލްސް ސެންޓަރ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް