ދިރާގުން އައިފޯން އެކްސްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ނަގަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
"މެޓާބޯ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ މިންވަރު 129.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 ގެ ފޯނަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއަހަރުގެ މާލީ އެސެޓް ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަށަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު!
7 އަހަރު ކުރިން
ބީއެމްއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މަޓާޓޯއިން ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ލަންޑަންގައި ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސަޢޫދީގެ އަމީރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ހައްޔަރުކުރަން ފެށުމުން ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އޭޑީކޭ އިން ތުނބުޅީގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވިޔަފާރިކުރަން ފަސޭހަ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ އެއް ދަރަޖަ ފަހަތަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަނަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން!
7 އަހަރު ކުރިން
"މަލްޓި" ވިޔަފާރި އިތުރު ހަރު ފަތަކަށް، ގިނަ ސާމާނާ އެކު އާ ސުޕަމާޓެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ހައި އެންޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އައިފޯން 10 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށްނެރި ވިއްކަން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގެޓްސެޓް ލޯން ލިބުނު ފަރާތްތައް މިމަހު އިއުލާން ކުރާނެ: އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ
7 އަހަރު ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގެ ރިޒާވް އަނެއްކާ ވެސް ދަށްވެއްޖެ!
7 އަހަރު ކުރިން