ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވިޔަފާރި - ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

  • ސޭލް ފަށާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު
  • މި ސޭލްގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދު ލިބޭނެ
  • މި ސޭލްގެ ގުރުނެގުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 25 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 11:43 1,994

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް - ރާއްޖެއެމްވީ

އަގުހުރި އިނާމު ތަކަކާއިއެކު ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ނޮވެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ބުނީ ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުންޏެވެ.

މި ސޭލްގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް ބިލުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ. ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ބުނީ މި ސޭލްގެ ދަށުން އެކި ސާމާނުތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ ރެއިންބޯ ލިވިންގ މޯލް، ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫ، ރެއިންބޯ އައްޑޫ އަދި ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން ރެއިންބޯ އޮންލައިން ސްޓޯރުގައެވެ. މި ސޭލްގެ ގުރުނެގުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ވަނަ ދުވަހު ބައްވާނެކަމަށްވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލްގައި ގުރުއަތުން ހޮވުނު ތިން ފަރާތައްވެސް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އައިފޯން 10 އެވެ.

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ސޭލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް