އެކްސިޑެންޓްވި އެމެރިކާ މަނަވަރުން ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންގެ ހަށިތައް ހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާގެ ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ 1،100 މުވައްޒަފަކަށް މިއަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން އޯވާޓައިމް ފައިސާ ނުދެވިދާނެ!
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާގެ މަނަވަރު އެކްސިޑެންޓް: ގެއްލުނު ފަޅުވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ހޯދަމުން
7 އަހަރު ކުރިން
އައިސިސްގެ 200 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އަފްޣާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މޮޅުވާން: ރައީސް ޓްރަމްޕް
7 އަހަރު ކުރިން
ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި މީހާ މަރާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިޓަލީއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި އެކަކު މަރުވެ 25 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގައި ފެންބޮޑުވުން: 250 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ، ހަތަރުލައްކަ މީހުން ހާލުގައިޖެހިފައި
7 އަހަރު ކުރިން
އެކްސިޑެންޓް ވި އެމެރިކާގެ މަނަވަރާ ގުޅިގެން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ބަސްފުޅަށް ފާޑުކިޔުން!
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރުު ބާއްވާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މައްކާގެ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 600 ހައްޖުވެރިން ހޮޓަލުން ނެރެފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިރާނުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން ހަލާކު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް: އެމެރިކާ
7 އަހަރު ކުރިން
ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ ފްރާންްސް އަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުލުހުން
7 އަހަރު ކުރިން
ސިންގަޕޫރު ކައިރިން އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި 10 މީހުން ގެއްލި އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒް ތަކާއެކު މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ބުހާރީ އަނެއްކާވެސް ގައުމަށް
7 އަހަރު ކުރިން
އަލް އަރަބިއާއިން ދެއްކި ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ޤަތަރުން އައިކާއޯއަށް ހުށަހަޅައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގައި ރޭލެއް ދަގަނޑުން ކައްސާލައި 23 ީމީހުން މަރުވެ 64 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މަނީ ލޯންޑަރިންގ އިންޑެކްސްގެ ކުރީގައި އިރާނާއި އަފްޣާނިސްތާނު
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނެޒުއޭލާގެ ކުރީގެ ޗީފް ޕްރޮސިކިއުޓަރާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ވެނެޒުއޭލާގައި "ދިރިއުޅުމަށް ނުރައްކާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގައުމުން ބޭރަށް!
7 އަހަރު ކުރިން