ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ސްޕެއިންގެ ޙާލަތު

ކޮވިޑުގެ ރިސްކް ކުޑަ ކުރުމަށް ސްޕެއިންގައި އާންމު ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން މަނާ

  • އޭގެ ތެރޭގައި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ބާރތައްވެސް ހިމެނޭ
  • ސްޕެއިންގެ އިތުރު ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކޮށްފައިވޭ
  • އޮގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 1500ށް ވުރެވެސް މަތީގަ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 07:50 | 3,696

ސްޕެއިންގައި އޮގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 1500ށް ވުރެވެސް މަތީގަ - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ރިސްކް ކުޑަ ކުރުމަށް ސްޕެއިންގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާންމު ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ގެލިޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އާންމު ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން މަނާ ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ބާރތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގައި މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމީ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓިފައި ނުވާތީއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 އަކީ ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ (ޑްރޮޕްލެޓް އިންފެކްޝަން) އަކަށް ވެފައި، އާންމު ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓު ބޯނަމަ އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން އެ ޤައުމުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާއިންވެސް ދައްކައެވެ. ގެލިޝިއާގައި މި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ސްޕެއިންގެ އިތުރު ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބީބިސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްޕެއިންއަކީ މިވަގުތު ހުޅަނގު ޔޫރަޕްގެ ޤައުމު ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 1500ށް ވުރެވެސް މަތީގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖޫން މަހު މި އަދަދު އޮތީ 150 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ސްޕެއިންގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދުވެސް ވަނީ 330،000 ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]e.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.