އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ގަތުމަށް ވިއެޓްނާމުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

  • ވިއެޓްނާމުން އަމިއްލައަށް ވައިރަސްއަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ
  • މިހާތަނަށް އައިއިރު ވިއެޓްނާމުން 911 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 12:15 | 10,140

ރަޝިޔާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ވެކްޓަރ - ސްޓެއިޓްސްޓައިމްސް

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ މިހާރު ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ވެކްސިން ގަތުމަށް ވިއެޓްނާމުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ވިއެޓްނާމުގެ ސްޓޭޓް މީޑީޔާއިން ހުކުރު ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން ގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރިނަމަވެސް ވިއެޓްނާމުގެ އަމިއްލަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ. ވިއެޓްނާމުގައި ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓްނުކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ވިއެޓްނާމުން 911 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 21 ގައެވެ. މިއީ އިރުމަތީ އޭޝިއާ އާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާލި ނަމަވެސް ވަރަށް ދަށް އަދަދެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ފުރަތަމަ ބެޗްގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެކަމަށެވެ. ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ފަހު ޓްރެއަލް ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު ރަޝިޔާއިން ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިންސާނުންނަށް ދޭން ފެށުމާއެކު، ބައެއް މާހިރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.