ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭސް

ރަނިންގ މޭޓަކަށް ބައިޑެންގެ ޗޮއިސްއަކީ ކަމަލާ ހެރިސް

  • ހެރިސް ވެގެންދާނީ ނައިބުރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށް
  • އެމެރިކާގެ މުޅި ތާރީހުގައި ވެސް ރިޔާސީ ޓިކެޓެއް ލިބިގެންދާނެ ހަތަރުވަނަ ބޭފުޅާއަށް ކަމަލާ ވެގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 08:13 | 4,631

އިދިކޮޅުން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަ ޖޯ ބައިޑަން (ވ) އަދި ރަނިން މޭޓް ކަމަލާ ހެރިސް (ކ) - ބޮސްޓަން ހެރާލްޑް

އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑެންސީ ކާމިޔާބުކުރުމާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ސެނެޓަރ ކަމަލާ ހެރިސް ހަމަޖައްސަވައި އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއާއެކު ހެރިސް ވެގެންދާނީ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ މުޅި ތާރީހުގައި ވެސް ރިޔާސީ ޓިކެޓެއް ލިބިގެންދާނެ ހަތަރު ވަނަ ބޭފުޅާއަށެވެ. ހެރިސް ވަނީ މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ އެއިރު ވާދަކުރެއްވީ ޖޯ ބައިޑަންއާއެވެ. ނަމަވެސް ކެމްޕެއިން ހުއްޓާލަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނުލިބުމުންނެވެ.

ހެރިސް އަކީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެނެޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ. ހެރިސް ރަނިންގ މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާ ބައިޑަން ސަޕޯޓަރުންނަށް ފޮނުއްވި މެސެޖާއި މެއިލްގައި ވިދާޅުވީ ހެރިސް ރަނިންގ މޭޓަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުއެކީގައި ޓްރަމްޕް ބަލި ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ބުދަ ދުވަހު ދެބޭފުޅުން އެކީގައި ވިލްމިންގްޓަންގައި އެކީގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބައިޑެން ރަނިންގ މޭޓެއް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ރަސްމީކޮށް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ބްރާސްފަތި ދުވަހަށް ޑިމޮކްރަޓިކް ކޮންވެންޝަން ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނިކޮށެވެ. މި ކޮންވެންޝަންގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ދެ ކަނބަލުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ނޮވޮމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޯޑަންއާއި ހެރިސް ވާދަ ކުރައްވާނީ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނައިބު ރައީސް މައިކަލް ޕެންސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.