ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:18
ބްލެކް ސީ
ބްލެކް ސީ
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއިން ބްލެކް ސީގައި މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަށް 'ސީ މައިން' އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ދީފި
 
20ށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ޔޫކްރެއިންގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކުން ނުކުމެ އެތެރެވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދޭ
 
މޮސްކޯއިން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބްލެކް ސީގެ ބަނދަރުތަކުގެ ކައިރީގައިވާ ބޯޓުތަކަކީ ކިއެވްގެ ހަނގުރާމައިގެ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާ ބޯޓުތަކެއް
 
ބްލެކް ސީގައި މަދަނީ ބޯޓުފަހަރާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ކަނޑުގެ މައިންތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ

ރަޝިޔާއިން ބްލެކް ސީގައި މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަށް 'ސީ މައިން' އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ދީފިއެވެ.

ބްލެކް ސީގައި މަދަނީ ބޯޓުފަހަރާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ކަނޑުގެ މައިންތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތަކާ ކައިރިވާ މަގުގައި އެ މައިންތައް ބެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެެވެ.

މި އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކަށް 12 ކާގޯ އުޅަނދެއް ވަންނަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބްލެކް ސީގެ ބަނދަރުތަކުން ދަނޑުވެރިކަން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ގާއިމްކުރި "އިންސާނީ ކޯރިޑޯ" އިން ދަތުރުކުރާ މަދަނީ ބޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަނޑުގެ މައިން ބޭނުންކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖޭމްސް ކްލީވަރލީއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބްލެކް ސީގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި "ރަޝިޔާއިން އެމީހުންގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން ކުރާ ސިނިކަލް މަސައްކަތްތައް" ދުނިޔެ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ސަގާފީ ގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ މައިގަނޑު އެކްސްޕޯޓް ކޯރިޑޯ ކަމަށްވާ ބްލެކް ސީ އިން ކާބޯތަކެތީގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އެއްބަސްވުމަކުން ރަޝިޔާ ވަނީ ޖުލައި މަހު ވަކިވެފައެވެ.

މޮސްކޯއިން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބްލެކް ސީގެ ބަނދަރުތަކުގެ ކައިރީގައިވާ ބޯޓުތަކަކީ ކިއެވްގެ ހަނގުރާމައިގެ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާ ބޯޓުތަކެކެވެ. އަދި އެެއީ "ޔޫކްރެއިންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަރާތްތަކެއް" ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތަކަށް ވައިގެ މަގުންދޭ ޑްރޯން ހަމަލާތަކާއި މިސައިލް ރޭޑްތަކުންދޭ ހަމަލާތައް ރަޝިޔާއިން ވަރުގަދަކޮށް، މިހާތަނަށް 130 އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ފެސިލިޓީތަކަށް ގެއްލުންދީ ގާތްގަނޑަކަށް 300،000 ޓަނުގެ ދަނޑުވެރިކަން ވަނީ ހަލާކުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރޯ ޕްލެޓެންޗުކް ވިދާޅުވީ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު ޔޫކްރެއިންގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކުން ނުކުމެ އެތެރެވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަދަނީ ބޯޓުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ އުޅަނދުތައް ވެސް ނޭޓޯގެ މެންބަރު ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ ރޮމޭނިއާ، ބަލްގޭރިއާ އަދި ތުރުކީގެ ކަނޑުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މަދުވެގެން ހަތް ބޯޓެއް ޔޫކްރެއިންގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެފައިވާއިރު، އެ ބޯޓުތައް އަނބުރާ އެ ޤައުމުން ފުރަން ޖެހޭނީ މަދުވެގެން 127،000 ޓަނުގެ އެ ޤައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއެކު ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ލޯކަލް އޮފިޝަލުންނާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިއެވް އިން ވަނީ ޑޭނިއުބް ކޯރުގެ ބަނދަރުތަކުން ރޮމޭނިއާއަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށް، އޭގެ ފަހުން އެއްގަމު މަގުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓްތަކަށް ކުރާ އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުނު ފަހުން މޮސްކޯއާ ގުޅިފައިވާ ކްރައިމިއާ ޕެނިންސުލާ އާއި ބަނދަރު ސިޓީ ސެވަސްޓޮޕޯލްގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ބްލެކް ސީގެ ފްލީޓަށް ޔޫކްރެއިނުން ދޭ ހަމަލާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 1 އާއި 3 އާ ދެމެދުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ސެވަސްޓޮޕޯލް އިން ނޮވޮރޮސިސްކަށް 10 އުޅަނދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައިއެސްޑަބްލިއު އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނާކާމިޔާބުކޮށްލިކަމަށް ބުނެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އޮގަސްޓް 24 ވަނަ ދުވަހު ބްލެކް ސީގެ ބަނދަރެއްގައި އާންމު މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން ޝިޕިންގެ ރައްކާތެރިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކިއެވް އާއި އެހެން ބައިވެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ބްލެކް ސީގައި ރަޝިޔާގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޖާސޫސީ ބާރާއި ސަވައިލެންސް އަދި ރިކޮނައިސަންސް ގާބިލްކަން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް