އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ރިޓަޔަމަންޓަކީ މަރުވުން: ވެންގާ
7 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ކްލަބުތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކަށް އެމްޕީއެލް އާއި ޕޯސްޓް އޮފީސް
7 އަހަރު ކުރިން
ސުނިލް ޗެތުރީ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ!
7 އަހަރު ކުރިން
މޭޖަރލީގުގައި ޝްވައިންސްޓައިގާގެ ފުރަތަމަ މެޗު ލަނޑަކާއެކު
7 އަހަރު ކުރިން
ޔޫތު ނެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މިއަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ ލެވެލް މަތިކުރުން
7 އަހަރު ކުރިން
ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގުގެ ކުޅުން ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
މަލާގާ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއިން ފަހަތުންއަރާ ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޓޮޓެންހަމުން ޗެލްސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ހަތް ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ނެޓްބޯލް ސީ ބެޖް ހަތަރު އަމްޕަޔަރުން ސިންގަޕޫރަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ ނ. އަތޮޅު ބުރުގައި 10 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޕްރިމިއާ ލީގު: އެވަޓަންގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް އިން ކުރިހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ނައިފަރު ބަލިކޮށް އޮޅުވެލިފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއާމީ އޯޕަން: ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ފެޑެރާ އަދި ނަޑާލް
7 އަހަރު ކުރިން
މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލުކާކޫ ހޮވިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުނގޫފާރު ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މާޅެންދޫ ފައިނަލާ ގާތަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮޑު 8 ކްލަބާ އެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރުން އާދީއްތަ ދުވަހު
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ހަނިމާދޫ އާއި ހިރިމަރަދޫ އެއްވަރުވިއިރު، ހިއްމަފުށި އަދި މާފުށި އެއްވަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ކުޅުންތެރިންގެ އަމާޒަކީ ޓީޓީ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުން
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އޮޅުވެލިފުށި ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން