ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔުން

ވީއޭއާރުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭ: މޮރީނިއޯ

  • މީގެ ކުރިންވެސް މޮރީނިއޯ ވަނީ ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔާފައި
  • ވީއޭއާރް ބެލުމަށްފަހުވެސް ރެފުރީން ނުރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމާ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ބުނި

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 23:01 | 2,910

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މޮރީނިއޯ ވަނީ ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން މޮރީނިއޯ ބުނީ ވީއޭއާރް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނަމަ މައްސަލައެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރު ވީއޭއާރް ބެލުމަށްފަހުވެސް ރެފުރީން ނުރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ވީއޭއާރުގެ ބޭނުން ނުހިފޭ ކަމަށްވެސް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ރެފުރީންނަށްވެސް ގޯސް ހެދޭނެކަން އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެކަން ތަކުރާރުވުން އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މި ވާހަކަތަކަކީ އޭނާ އެކަނި ދަށްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިކަން އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ވީއޭއާރުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާކަން ފާހަގަކުރަމުން މޮރީނިއޯ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ބައެއް ފަހަރު ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލުމުގައި ވީއޭއާރުގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ވީއޭއާރުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ކުޑަވެގެން ގޮސްދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

އިނގިރޭސި މުބާރާތްތަކުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ އެހެން ގައުމުތަކާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެ ގޮތުން ދަނޑު ކައިރީގައި ހުންނަ ވީޑިއޯ މޮނީޓަރު އިނގިރޭސި ރެފުރީން ބޭނުމެއްނުކުރެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ބެލުމަށްފަހު ގިނަ ނިންމުންތައް ނިންމަނީ ވީއޭއާރް ރޫމުގައި ހުންނަ ރެފުރީއެވެ.

ވީއޭއާރުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ކޯޗުންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވީއޭއާރް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުންނާއި ކޯޗުން އަދި ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.