ހަތަރު ރެފްރީން ހަތަރު ކުލައިގެ ޔުނީފޯމުގަ ނުކުމެގެން މިކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ނިޒާމްބެ
7 އަހަރު ކުރިން
އެލްކްލެސިކޯ މެޗަށް ބޭލް ފިޓްވާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އާސެނަލުން އެލެގްރީއާ މަޝްވަރާކުރަނީ: ދަ ސަން
7 އަހަރު ކުރިން
މިއަދަކީ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ލަދުގަތް ދުވަސް: ސުޒޭން
7 އަހަރު ކުރިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އެޓްލެޓިކޯ އަދި މޮނާކޯ ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވިކްޓްރީ އާއި ޓީސީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ރޮނާލްޑޯގެ 100 ވަނަ ލަނޑުން ބަޔާންގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރިހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް އީގަލްސްއިން ކުރިހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވިހި ވިހީގެ ނިޔަލަށް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ސެންޓޭ ނިންމައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޮޅުވުމަށްވުރެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭ: ސާންތި
7 އަހަރު ކުރިން
ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނަމަ ޔޫވީ އަތުން މޮޅުވާންޖެހޭ: ސޮބާ
7 އަހަރު ކުރިން
ބޭނުމަކީ މާޒިޔާ ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ގޯލުޖަހާ ޓީމަކަށް ނިއު ހެދުން: ޓަވަރޭޒް
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެސް މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އަހަންނާއި ކުރިމަތިލުމަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައާ ކުރިމަތިލުން: ކްލިޓްޗްކޯ
7 އަހަރު ކުރިން
އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ރަފާއަށް މޮޅެއް
7 އަހަރު ކުރިން
މިރޭގެ މެޗުގައި ލެވޮންޑޮސްކީއަށް ނުކުޅެވިދާނެ: އަންޗެލޮޓީ
7 އަހަރު ކުރިން
ބަޓްރާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފަސްކުރި ޑޯޓްމަންޑު މޮނާކޯ މެޗު މިރޭ!
7 އަހަރު ކުރިން
ބަސާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސްއިން ސެމީ ފައިނަލާ ގަތަށް ޖެހިލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން