އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ވީއޭއާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ފާޑުކިޔުން

ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރީ ހަމައެކަނި ބާސާއާ ދެކޮޅަށް: ކޫމަން

  • ރެއާލަށް މި މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ދިނީ ވީއޭއާރުގެ އެހީ ހޯދުމަށްފަހު
  • ބާސާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 21:06 | 10,214

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފިއެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމު 1-1 ން އެއްވަރުވެފައި ވަނިކޮށް ރެއާލުން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖެހި ޕެނަލްޓީންނެވެ. މި ޕެނަލްޓީ އަކީ ބާސާގެ ޑިފެންޑަރު ކްލެމެންޓް ލޯންގްލޭ އޭރިއާ ތެރެއިން ރާމޯސްގެ ޖާޒީގައި ހިފުމާ ގުޅިގެން ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ރިވިއުކުރި މި ޕެނަލްޓީ ދޭން މެޗުގެ ރެފުރީ ނިންމީ ދަނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވީއޭއާރް ސިސްޓަމް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

މެޗަށްފަހު ކޫމަން ބުނީ މި މެޗުން ބާސާ ބަލިވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެޕެނަލްޓީ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ބާސާއަށް ހައްގު ދެ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ބާސާއަށް ލިބެން ޖެހޭ ޕެނަލްޓީއެއް ދިނުމަށް ވީއޭއާރް އާއި ރެފުރީއަށްވެސް އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ލީގުގައި ފަސް މެޗު ކުޅުނުއިރު، ވީއޭއާރުގެ އެހީ މުޅިންވެސް ލިބެނީ ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމަށް ކަމަށާއި، ދުވަހަކުވެސް ބާސާއާ އެއްކޮޅަށް ވީއޭއާރުން ނިންމުމެއް ނިންމާތަން ނުފެންނަ ކަމަށްވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

ރެއާލުން ބާސާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރިއިރު، މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހަށްފަހު ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅެ ރެއާލުން މޮޅެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް ވަނީ ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާއެވެ. ބާސާ މި ވަގުތު އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ 12 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.