ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ކުޅުން ހުއްޓާލި ވާހަކަ ދޮގުކުރުން

ފްރާންސަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ވާހަކަ ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފި

  • ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ފްރާންސުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނުކުޅެން ޕޮގްބާ ނިންމި ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި
  • ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޕޮގްބާ ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 00:01 | 3,979

ފްރާންސުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރާންސުގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ރިޓަޔާކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ކާޓޫނެއް ކުރަހައި، ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްކި މައްސަލައިގައި ފްރާންސުގެ ޕެރިހުގައި ހައި ސްކޫލް ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ސެމިއުލް ޕޭޓީ ވަނީ ބޯބުރި ކޮށްލައި މަރާލާފައެވެ. އެއާއެކު ފްރާންސުގެ ރައީސް މެކްރޮން އެކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅުވީ އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުންގެ ބޮލުގައެވެ. އަދި ޕޭޓީގެ އެ އަމަލުތައް ދިފާއުކޮށް މެކްރޮން ވިދާޅުވީ ޕޭޓީއަށް ދިން ހަމަލާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ޓެރަރިސްޓު އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވޭނީ ދެން ތިބި އެންމެން އެއްބައިވެގެން ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު މެކްރޮންއަށް ގިނަ މުސްލިމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުންނާއި އިނގިރޭސި ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ދަ ސަން" އިން ވަނީ މެކްރޮންގެ ސަރުކާރާގެ މި ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި މުސްލިމް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޕޮގްބާ ދެން އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މި ޚަބަރުތައް ދޮގުކޮށް އަމިއްލަ އިންސްޓާގްރާމުގައި ޕޮގްބާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ "ދަ ސަން" ނޫހުގައި ޖަހާފައިވާ ޚަބަރުގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު، އެއީ "ފޭކް ނިއުސް" އެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފަހުން އަމިއްލަ ޓްވިޓާގައިވެސް ޕޮގްބާ ވަނީ އެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ ޚަބަރުތައް ދޮގުކޮށް ޕޮގްބާ ބުނީ "ދަ ސަން" އިން އަނެއްކާވެސް ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ފަތުރާފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ނޫސްތަކުން ކަންތައް ކުރަމުން ދަނީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުން ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރިއިރު، ޕޮގްބާ އަކީ އެ ގައުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.