ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަަހައްދާއި ހިއްކި ބިމުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލަންކާގެ ސަފީރު ކަމަށް އަލީ ފާއިޒު އައްޔަންކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ބާތިލުކުރުމުން، ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: ހަތަރު ދުވަހުން 8000 ވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއެންޔޫގެ "ފަހި ސުފުރާ" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްއައިބީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވާވެއްދިފަރަށް އެރި ބާޖާއި ޓަގުގެ ވެރިފަރާތް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
130 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި، ދެން އޮތީ ހެކިބަސް ނެގުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިސެމްބަރު މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން 356 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރާނެ ކުންފުނި ކަނޑައަޅައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
މިދިޔަ އަހަރު އެޗްއާރްސީއެމް އަށް 543 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
"ކެފޭ ތާސީރު" ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑރ. އިޔާޒަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ހާމަކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް 102 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑީއާރުޕީ އުވާލަން ނިންމި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މުޅި ރާއްޖެއަށް ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ދޭންވާ އިހްތިރާމާއި ލޯތްބާއި ގަދަރު ދެއްވުމަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން