އާލިމް ޢަބްދުއްލަތީފް

173

Articles

 

2,881,592

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމަށް 2020ވަނަ އަހަރު ނުކުމެ ފުރަތަމަ ކަވަރު ކުރީ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކެވެ. ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ސަން އޮންލައިނާ ގުޅި ރާއްޖޭގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާ ހުރިހާ ކަންކަން ކަވަރުކުރަން ފެށިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދުވަހުނޫސް މިހާރުގައި ވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ މަގާމު 2021ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.