ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 20:20
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޤާސިމްގެ ދައުވަތު ޕީޕީއެމްއާއި އެމްއެންޕީއަށް
 
ފަސް ފަރާތަކަށް ގާސިމް ވަނީ ކޯލިޝަންގެ ދައުވަތު ފޮނުއްވައިފައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއެންޕީއަށް ދައުވަތު ދީފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފަރާތުން ޕީޕީއެމްއާއި އެމްއެންޕީ ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ ފަސް ފަރާތަކަށް ވަނީ ކޯލިޝަންގެ ދައުވަތު ފޮނުއްވައިފައެވެ.

ގާސިމްގެ ފަރާތުން ކޯލިޝަންގެ ދައުވަތު ޕީޕީއެމާއި އެމްއެންޕީގެ އިތުރުން އެމްއާރުއެމްއަށާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރަށާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ވެސް ވަނީ ފޮނުއްވައިފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ގާސިމަށް ދޭން އެޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާގުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމައި، އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ މަރޗް މަހުގެ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ގާސިމް އެކަންޏެވެ.

ގާސިމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ވެސް ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ނަމަވެސް ދެ އިންތިޚާބުންވެސް ވަނީ ގާސީމް އާ ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖޭޕީން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން އެކުގައި އިންތިޚާބަށް ނުކުތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް