ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:22
އޭޑީކޭ
އޭޑީކޭ
ދަ އެޑިޝަން
މަރު
ބެލްކަނިން ވެއްޓި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ބެލްކަނިން ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ ކޮޓަރީގައި ނެތިގެން ހޯދަނިކޮށް
 
އެ ކުއްޖާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ
 
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނިން ވެއްޓި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ ހ. އެސްޕީވިލާގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި މަރުވީ ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ރޭ 12:30 ހާއިރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ ކޮޓަރީގައި ނެތިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށްނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގޭ ތެރެއިން ނުފެނިގެން ބެލިއިރު އޭނާ އޮތީ ބެލްކަނިން ވެއްޓިފައެވެ.

Advertisement

އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދޭން އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އެ ކުއްޖާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެ ކުއްޖާ ބެލްކަނިން ވެއްޓުނު ގޮތް މިހާތަނަށް ސާފުވެފައި ނުވާއިރު ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ހުުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ނިޔާވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
3%
69%
8%
7%
5%
ކޮމެންޓް