ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 20:54
މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހާ އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ
މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހާ އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ
އާލިމް ޢަބްދުއްލަތީފް
އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓުން
އިވުނީ މީހެއް ހަޅޭކުގެ އަޑު، ދެން ފެނުނީ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ!
 
އޭނާ ވެއްޓުނީ ހަވަނަ ބުރިން
 
މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނަނީ އޭނާ ފުންމާލީކަމަށް
 
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ވަނީ ބެލްކަނިން ވެއްޓި މަރުވެފައި

ކާސިންޖީ މަގު ކެފޭ ޓެލެންޓުގައި ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއެއް ބޯން އިންދައި، އިވުނީ އަންހެނެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ކުއްލިއަަކަށް ބޭރަށް ބަލާލިއިރު ވަރަށް ބާރަށް އެއްޗެއް ހުރަސްވިތަން ފެނުނެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް އިވުނީ ބާރު އަޑެކެވެ. ދެން ތިރި ބަލައިލިއިރު ފެނުނީ އަންހެނަކު ވެއްޓިފައި އޮއްވައެވެ. އޭނާގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސް ލޭގެ ކޯރު މަގުމަތީގައި ދެމެއެވެ. މިއީ އެ މަންޒަރު ފެނުނު މީހަކު ކިޔައިދިން ގޮތެވެ.

މިރޭގެ 8:15 ހާއިރު ކެފޭ ޓެލެންޓު ހުންނަ އިމާރާތުގެ ހަވަނަ ބުރިން ދިވެހި އަންހެނަކު ވެއްޓުނީއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ވެއްޓުނު ފަހުން ވެސް އޭނާގެ ހޭ ހުއްޓެެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނީ އެ ތަނަށް ފުލުހުން ވެސް އައިފަހުންނެވެ.

މުޅި އެ ތަނުގައި ލޭގެ ކޯރެއް ދެމިފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބޯ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މޫނުވެސް ވަނީ "ޗިސްވެފައި" ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ކިޔައިދެއެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ"ގެ ނޫސްވެރިން ވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. އެ އިމާރާތުގެ ދޮރުމަތީގައި އޭނާގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބަޔަކު ރޮއެރޮއެ ތިއްބެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރު ދިނެއްކަމަކު އެންމެން ވެސް ތިބީ ހިތާމައިގައެވެ. އޭނާ ވެއްޓުމުން އެ ކަމުގެ ޝޮކުގައެވެ.

އެ ސަަރަހައްދުގައި ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ އިމާރާތުގެ މަތިން ފުންމައިލީއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ކީއްވެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އެންމެންނަށް ވެސް ފުރަތަމަ އިވުނީ އޭނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ދެން ފެނުނީ ވެއްޓިފައި އޮއްވައެވެެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، ހެންވޭރު ގެޔަކުން މީހަކު ވެއްޓިފައިވާކަމަށް މިރޭ 20:05 ހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އެ މީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު، ރޭ ފަތިހު ހ. އެސްޕީވިލާގެ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓި 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
12%
6%
60%
14%
4%
4%
ކޮމެންޓް
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:48
ޙަސަނު
ޢެންމެން ސިޔާސީ ކޯޅުމުގަ ރައްޔiތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަށަށް.