ރާއްޖެ
ލަންކާގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަންހެނުންގެ ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭއްވި ސިމްޕޯޒިއަމް ނިންމާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
18 ވަނަ މަޖިލީހުން ވަނީ 174 ބިލް ފާސްކޮށްފައި:ޤާސިމް
5 އަހަރު ކުރިން
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީއިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ޓާގެޓަށް ހާސިލްވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހު ދޭން ނިންމަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ޕީޕީއެމަށް ދޭންޖެހޭ 8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ މުސާރަ ނިންމުމަށް ފަހު ދެނީ
5 އަހަރު ކުރިން
އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ދެ ޕާކިންގް ޒޯން ހުޅުވާނެ: ޝަމާއު
5 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވި މާހެފުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 އަހަރު ކުރިން
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ފާސްކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އެނާރޖީ އެފިޝިއެންސީ ބެޖް އިފްތިތާހުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން