ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:39
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ކަސްޓަމްސް
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ނިޒާމް
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
މި ޚިދުމަތާއެކު ކަސްޓަމްސްއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ
 
ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަލީ އިހުސާނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ، އަވަސް ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވިދާޅުވީ މެނުއަލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހޭދަކޮށްގެން ދެ ދުވަހުން ފުރިހަމަކުރެވެމުން އައި ޚިދުމަތެއް، ފުލީ އޮޓޮމޭޓްކުރެވި، ދެ ގަޑިއިރުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ލުއި ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޒަމާންވީ މެނުއަލް ޕްރޮސެސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.

ނަމަވެސް އެއާކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ވަރަށްބޮޑަށް އަވަސްވެ ގިނަ ގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސެސްތައް ޓްރާންސްޕޭރަންޓްވެ، ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ރެންޑަމްކޮށް އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުތައް ކަނޑައެޅި، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެއް ހަމައަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް