ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 19:05
އަފްޣާނިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ހަޝްމަތުﷲ ޝާހިދީ
އަފްޣާނިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ހަޝްމަތުﷲ ޝާހިދީ
އޭއެފްޕީ
އޭޝިއާ ކަޕް
އޭޝިޔާ ކަޕް: އަފްޣާނިސްތާން ކެޕްޓަން ކަން ހަޝްމަތަށް
 
ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެނީ ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް

ސްރީލަންކާ އާއި ޕާކިސްތާނުގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ އޭޝިއާ ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަފްޣާނިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ކަން ހަޝްމަތުﷲ ޝާހިދީ އަށް ދީފި އެވެ.

އެކަމަކު އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުނީ ޕާކިސްތާން އަތުން މި ހަފުތާގައި ބަލިވި މެޗުތަކުން ފެނުނު އަޒްމަތުﷲ އޮމަރްޒާއީ އާއި ވަފްދާރު މޮމާންޑަށް ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ބޯލިން އޯލްރައުންޑަރު ކަރީމް ޖަނަތަށްވަނީ ޓީމުން ޖާގަ ދީފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ނުލިބިހުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިއާއެކު ދެން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އޯލްރައުންޑަރު ޝަރަފުއްދީން އަޝްރަފް ވެސް އަލުން ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވުމެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުން ނެގި 17 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލިއިރު އޭޝިއާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް