ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން

ކޮންމެ ކުލަބަކުންވެސް ދިވެހި ގޯލްކީޕަރެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ: އިމްރާން

  • މި އަހަރުން ފެށިގެން ކުލަބްތުކަށް ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަން މީގެ ކުރިން ނިންމި
  • އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރީ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތާއެކު ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވެގެން
  • ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ލިބިގެން ނޫނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގޯލްކީޕަރުންތަކެއް އުފެދުމަކީ ދުރުކަމެއް ކަމަށް އިމްރާން ބުނި

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:05 | 4,433

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރުގެ އެސިސްޓަންޓް އިމްރާން މުޙައްމަދު - މިހާރު

މި ހާލަތުގައި ލީގުގެ ކޮންމެ ކުލަބަކުންވެސް ވަކި ވަރަކަށް ވަގުތު ދީގެން ދިވެހި ގޯލްކީޕަރެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރުގެ އެސިސްޓަންޓް އިމްރާން މުޙައްމަދު ބުނެފިއެވެ.

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކުލަބްތުކަށް ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތާއެކު ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވެގެން އެފްއޭއެމުން ވަނީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައެވެ.

އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އިމްރާން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި ހާލަތުގައި ލީގުގެ ކޮންމެ ކުލަބަކުންވެސް ވަކި ވަރަކަށް ވަގުތު ދީގެން ދިވެހި ގޯލްކީޕަރެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ލިބިގެން ނޫނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގޯލްކީޕަރުންތަކެއް އުފެދުމަކީ ދުރުކަމެއް ކަމަށްވެސް އިމްރާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ނިންމުމުން، އެ ފަހަރު އިމްރާން ވަނީ އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ގައުމީ ގުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 17 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުނު އިމްރާން ރަސްމީކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އިމްރާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗިންގ ޓީމާ ގުޅުނުއިރު، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ގުޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައިވެސް އިމްރާން ބުނީ އެފްއޭއެމުގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރީ ހާއްސަ އަމާޒުތަކެއްވެސް އޮވެގެން ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ގިނަ ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ގެނައުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަ ގޯލްކީޕަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިމްރާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު، އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް ކުލަބު ފެންވަރުގައި ގިނަ ޓީމުތަކަށް ކުޅުނެވެ. އަދި އިމްރާނަށް ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ސަރުކާރުން ދޭ ގައުމީ އިނާމުވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމްރާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅެދީފައިވާ 109 މެޗު ބަލައިގަނެ، ފީފާއިން އޭނާ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސެންޗަރީ ކްލަބުގައިވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.