ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:25
އޭޝިއާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ
އޭޝިއާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނު ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ
ޓްވީޓަރ
އޭއެފްސީ
އޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ
ސަލީމް އަލް ދައުސާރީ މި އެވޯޑު ހޯދީ ގަތަރުގެ އަލްމޮއޭޒް އަލީ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެތިއު ލެކީއާ ވާދަކޮށް

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ފޯވާޑް ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

މިއީ އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ކޮންފަޑަރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. މިއަހަރުގެ އެވޯޑު އޭއެފްސީން ދީފައި މިވަނީ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އެވެ. އެއީ ކޯވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެވޯޑު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެވެ. ސަލީމް އަލް ދައުސާރީ މި އެވޯޑު ހޯދީ ގަތަރުގެ އަލްމޮއޭޒް އަލީ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެތިއު ލެކީއާ ވާދަކޮށެވެ.

ސަލީމް އަލް ދައުސަރީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސައުދީން އާޖެންޓީނާ ބަލި ކުރި މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. ކުލަބު ފެންވަރުގައި ވެސް ދައުސަރީ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެވޯޑު ހާސިލް ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ވަނީ، އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ގާތް ރަޙުމަތްތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ކުލަބާއި، ސައުދީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް ވެސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފޯވާޑް ސަމަންތާ ކޭރު އެވެ. މި އެވޯޑު އޭނާ ހޯދީ ޖަޕާންގެ ސާކީ ކުމަގީ އަދި ޗައިނާގެ ޒަންގު ލިންޔަންއާ ވާދަކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް