މަލާގާ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއިން ފަހަތުންއަރާ ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޓޮޓެންހަމުން ޗެލްސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ހަތް ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ނެޓްބޯލް ސީ ބެޖް ހަތަރު އަމްޕަޔަރުން ސިންގަޕޫރަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ ނ. އަތޮޅު ބުރުގައި 10 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޕްރިމިއާ ލީގު: އެވަޓަންގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް އިން ކުރިހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ނައިފަރު ބަލިކޮށް އޮޅުވެލިފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއާމީ އޯޕަން: ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ފެޑެރާ އަދި ނަޑާލް
7 އަހަރު ކުރިން
މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލުކާކޫ ހޮވިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުނގޫފާރު ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މާޅެންދޫ ފައިނަލާ ގާތަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮޑު 8 ކްލަބާ އެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރުން އާދީއްތަ ދުވަހު
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ހަނިމާދޫ އާއި ހިރިމަރަދޫ އެއްވަރުވިއިރު، ހިއްމަފުށި އަދި މާފުށި އެއްވަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ކުޅުންތެރިންގެ އަމާޒަކީ ޓީޓީ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވުން
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އޮޅުވެލިފުށި ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމަށް ޓީޓީ ޓީމު ޗައިނާއަށް ފުރައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ތުރުކުމެނިސްތާން ބަލިކޮށް އޭވީސީ މުބާރާތް ކިރިގިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޮރާޓާ ހޯދުމަށް ޗެލްސީން 70 މިލިއަން ޕައުންޑު ހުށަހަޅައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މަސައްކަތް މިކުރަނީ އަންނަ އަހަރުވެސް އޭވީސީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން: ލަތީފް
7 އަހަރު ކުރިން
ޓީމުތަކުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ވޮލީ ޓީމުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް
7 އަހަރު ކުރިން
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ހަތް މިލިއަނަށް
7 އަހަރު ކުރިން