ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:26
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެލެންޖު ބޮޑު، އެހެން ނަމަވެސް އާޓެޓާ ހުރީ އުންމީދުގައި!
 
ޚާއްސަކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލް ވާދަނުކުރާތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން، އަނެއްކާ ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާއިރު، ޗެލެންޖު ބޮޑުވާނެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އާސެނަލަށް ޗެލެންޖު ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އުންމީދުގައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ޕޯޓޯގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުމަކީ އާސެނަލަށް ޙައްގު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލް ވާދަނުކުރާތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން، އަނެއްކާ ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާއިރު، ޗެލެންޖު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކުރިއަށް އޮތް ސްޓޭޖަށް ނުދެވޭތާ 14 އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެވެސް ކުރިމަތީގައި އޮތް ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، އެކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން އުފާވާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ޔަގީންކަމައެކު ތިބެ ކުރިއަށް ދިޔުން ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ ވެސް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމަކީ ޔޫރަޕުގައި ކުޅެމުން އަންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ތަޖުރިބާ ހުރި ޓީމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލްގެ ޓީމާމެދު ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިންނާ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެކަން އިނގޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން އޭރު ވެސް ޓީމުގައި ތިބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން ވެސް ތިބީ ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ޗެލެންޖުތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވެފައި ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އާޓެޓާ އަންނަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އާސެނަލުން ވާދަކުރިއިރު، މި ސީޒަންގެ ލީގަށް ވެސް އެ ޓީމު އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. ހަތް އަހަރު ފަހުން އާސެނަލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިދިނީ ވެސް އާޓެޓާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް