ސިއްހަތު
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 3 ބާވަތެއް އުފެދިއްޖެ: ސައިންސްވެރިން
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު ދެ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާއިން ދީފި
4 އަހަރު ކުރިން
ރެމްޑެސިވިއަރ ބޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އުއްމީދީ ނަތީޖާއެއް!
4 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީގައި 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ 364 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ
4 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅު ނެގުމުގެ ބިރު
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ސެޕްޓެމްބަރަށް ލިބިދާނެ: ޕްރޮފެސަރ ސާރާ ގިލްބަޓް
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ފަސޭހަވާ މީހުން އަނެއްކާ ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 4 މީހުން އޮޅިގެން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ދޫކޮށްލައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ގެ ދިފާއު ޓީބީ ވެކްސިނުން ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު!
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޯކުއިން އިންޑިއާ އިން ބޭރު ކުރަން ހުއްދަ ދެނީ
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބޭނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟
4 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގައި 108 ވޮލަންޓިއަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދީފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕިޓްސްބާގުގެ ސައިންސްވެރިން އުފައްދާ ވެކްސިނުން އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް!
4 އަހަރު ކުރިން
ބުޅަލާއި ކުއްތާ ކެއުން މަނާކުރާ ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ އަކަށް ޝެންޒެން
4 އަހަރު ކުރިން
102 އަހަރުގެ އިޓަލީ އަންހެނަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިން ގަދަވެއްޖެ
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 އަށް ގޭގައި ޓެސްޓް ކޮށްލެވޭ ޑިވައިސް އެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުފައްދައިފި
4 އަހަރު ކުރިން
އިޓަލީ އަށް އިތުރު މާޔޫސްކަން – އަންގާރަ ދުވަހު އެކަނި 743 މަރު!
4 އަހަރު ކުރިން
ޔޫއޭއީ ގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފި
4 އަހަރު ކުރިން
ކޯރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ސައުދީގައި ފުރަތަމަ މަރު
4 އަހަރު ކުރިން
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޗައިނާގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި
4 އަހަރު ކުރިން