ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
2 މާރޗް 2022 | ބުދަ 11:07
ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން ނެގި ކަރަންފުލެއް
ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން ނެގި ކަރަންފުލެއް
ފޭސްބުކް
ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން ކަރަންފުލެއް ނެގުން
ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން ކަރަންފުލެއް ނަގައިފި
 
އެއީ އުމުރުން 2 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއް
 
ކަރަންފޫ ތާށިވެފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ވައަތް ފަރާތު ނޭވާލާ ހޮޅީގައި

އުމުރުން 2 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅީގައި ތާށިވެފައި އޮތް ކަރަންފުލެއް ނަގައިފިއެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ މީޑިއާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކުއްޖާގެ ނޭވާ ހޮޅި ތެރެއިން ކަރަންފޫ ނަގާފައިވަނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދީފައިވަނީ ވެންޓިލޭޓަރ ގެ އެހީގައި ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންފޫ ތާށިވެފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ވައަތް ފަރާތު ނޭވާލާ ހޮޅީގައެވެ. އަދި ކަރަންފޫ ކަހަލަ އެއްޗެއްސަކީ އެއަށް ފެންދަމާ ޒާތުގެ އެއްޗެހި ކަމަށްވުމާއިއެކު ކުއްޖާގެ ނޭވާ ހޮޅިއަށް ކަރަންފޫ ތާށިވެފައިވަނީ ފެންދެމުމުގެ ސަބަބުން ފުފިގެންކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރ ވަނީ މިފަދަ ތަކެތި ކުޑަކުދިންނަށް ދީ ނުވަތަ އަތްލެވޭ ހިސާބުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ސަމާލުވުމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. ކަރަންފޫގެ އިތުރުން ކާއެއްޗެހި އަނގައަށް އަޅައިގެން ހީ، ސަކަރާތް ޖަހާ، ދުވެ އުޅުމަކީވެސް ކުދީންނަށް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
0%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް