ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 10:18
ނަރުހުން
ނަރުހުން
igmh
ކޮމިއުނިޓީ ނާސިން ވޮލެންޓިއާސް
ނަރުހުންގެ ހައްގުގައި ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ފަށައިފި
 
ނަރުހުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމްއެއް
 
ޑަބްލިއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނަޒްނީން ބައިވެރިވި

ނަރުހުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކޮށް ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ކޮމިއުނިޓީ ނާސިން ވޮލެންޓިއާސް (ސީއެންވީ) އިން ފަށައިފިއެވެ.

މީރުމާ އިވެންޓްސްގައި މިއަދާއި މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފޯރަމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ނަރުހުންނާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކޮށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމެވެ. އަދި ނަރުހުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ތަމްރީނުކޮށް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ ގޮޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ގެންދިއުމެވެ.

މިފޯރަމްގެ ތެރެއިން ނަރުހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަންކަމަށް ގެނެވިދާނެ ހައްލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރާނެކަމަށް ސީއެންވީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު މަރިޔަމް ނިޔަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯލްޑް ހެލްތު އޯރގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑަބްލިއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނަޒްނީން އަންވަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ނަޒްނީން ވިދާޅުވީ "މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ސީއެންވީއިން އިސްނެގުމުން ވަރަށް އުފާވޭ. މިކަމުގައި ޑަބްލިއެޗްއޯގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ" ކަމަށެވެ. އަދި ނަރުހުންގެ އަޑު އިއްވޭނީ މިކަހަލަ ހަރަކާތްތަކުންކަން ނަޒްނީން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީއެންވީ އުފެއްދީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އައުމާއެކު، ކޮވިޑް ރިލީފް މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ނަރުހުންތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް