އިސްމާޢީލް ޝާހް

3,497

Articles

 

31,082,291

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައާރަފުވެގެން އައީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޖަޒީރާ ޓީވީން މަސައްކަތް ފެށި ޝާހް ވަނީ ޗެނަލް ވަން އާއި ސަންގު ޓީވީ އަދި ވީމީޑިއާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝާހަކީ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުޅިވަރު ޚަބަރުތައް އެންމެ ތާޒާކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެޓީވީ ސްޕޯޓްސްގެ ސީނިއާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.