ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ބެޑްމިންޓަން

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ނަބީހާ އާއި ނަބާހާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

  • ނަބީހާ އާއި ނަބާހާ އޮތީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން 93 ވަނައިގައި

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:39 | 295,658

އައިއޯއައިޖީގައި އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ - އެމްއޯސީ

ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް) ގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 100 ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އިވެންޓެއްގެ ގަދަ 100 ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަބީހާ އާއި ނަބާހާ އޮތީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން 93 ވަނައިގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 100 ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ދެބެން ހިމެނުނުއިރު، މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ފަހަކަށް އައިސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ދެބެން ވަނީ ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުން ނުވަ މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން މި ދެ ކުޅުންތެރިން ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު، މި މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ޒަކީގެ ޕެއާވެސް ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރު މޮރިޝަސްގައި އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ނަބީހާ ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ފުރަތަމަ ރަން މެޑެއްޔެވެ. އަދި ހަމަ އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބީހާ އާއި ނަބާހާ ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ދެބެން ހޯދަމުން އަންނައިރު، މިހާރު އެ ދެ ކުޅުންތެރިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.