ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 12:31
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ތިންވަނަ ހޯދި ކެމަރޫން ޓީމު
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ތިންވަނަ ހޯދި ކެމަރޫން ޓީމު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް
ބުރްކީނާ ފާސޯ ބަލިކޮށް ކެމަރޫނަށް ތިންވަނަ
 
ޕެނަލްޓީގައި ކެމަރޫން ކުރިހޯދީ 5-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބުރްކީނާ ފާސޯ ބަލިކޮށް އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ތިންވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ ކެމަރޫނުން ހޯދައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އޮތީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެއާއެކު ޕެނަލްޓީގައި ކެމަރޫން ކުރިހޯދީ 5-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބުރްކީނާ ފާސޯއިން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުރްކީނާ ފާސޯއިން ލީޑު ނެގިއިރު، އީސާ ކަބޯރޭ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްޓީވް ޔާގޯއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބުރްކީނާ ފާސޯއިން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، މިއީ ކެމަރޫނުގެ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑު ބަލައިނުގަންނަން އެންމެ ފުރަތަމަ ރެފުރީ ނިންމި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން ވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ލަނޑެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގައި ބުރްކީނާ ފާސޯއިން ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ބާޓްރަންޑް ޓްރައޯރޭ ނަގައިދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖިބްރީލް އުޓާރާއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ފަހު 25 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ކެމަރޫނުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެމަރޫނުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްޓެފަން ބަހޯކެންއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކެމަރޫނުގެ ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް އަބޫބަކާރު ވަނީ ގާތްގާތުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ 90 މިނެޓު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، އެ ދެ ހާފުގައިވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު، ކެމަރޫނުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ބުރްކީނާ ފާސޯގެ އިބްރާހިމް ބްލާޓީ ޓޫރޭ ފޮނުވާލި ތިންވަނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބެއްނުވިއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކެމަރޫނުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މި މުބާރާތް ފަސް ފަހަރު އުފުލާލާފައެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ސެނެގާލާއި މިސްރު ބައްދަލުކުރާއިރު، އެ މެޗު ކުޅޭނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް