ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:55
ޑޯޓްމުންޑާއި ލެވަކޫސެން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޑޯޓްމުންޑާއި ލެވަކޫސެން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖަރުމަން ލީގު
ލެވަކޫސެން އަތުން ޑޯޓްމުންޑަށް ނާކާމިޔާބު
 
ޑޯޓްމުންޑް ބަލިވީ ލެވަކޫސެން އަތުން 5-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޖަރުމަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާ ލެވަކޫސެން އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް ބަލިވީ ލެވަކޫސެން އަތުން 5-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަކޫސެނުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މިއީ ޑޯޓްމުންޑުގެ މަނުއެލް އަކަންޖީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ޑޯޓްމުންޑުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރިއިރު، މި ލަނޑަކީ ލެވަކޫސެންގެ ޖެރެމީ ފްރިމްޕޮންގް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ލެވަކޫސެނުން އަލުން ލީޑު ނެގިއިރު، ކައުންޓަ އެޓޭކެއްގައި ކަރީމް ބެލަރަބީ ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފްލޯރިއަން ވާޓްޒެވެ. އަދި އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ރޮބާޓް އެންޑްރިޗް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލެވަކޫސެނުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ލެވަކޫސެނުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ޖޮނަތަން ޓާ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ލެވަކޫސެނުގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޫސާ ޑިއާބީއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ސްޓެފެން ޓެގެސް ވަނީ ޑޯޓްމުންޑުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް ބަލިވުމާއެކު، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ވަނީ ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ބަޔާނަށް ކުޅުނު 21 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި ޑޯޓްމުންޑް އޮތީ 21 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޑޯޓްމުންޑް ބަލިކުރި ލެވަކޫސެން އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި 21 މެޗުން 38 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް