ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 07:52
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ތައްޓާއެކު ސެނެގާލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ތައްޓާއެކު ސެނެގާލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް
މިސްރު ބަލިކޮށް އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެނެގާލަށް
 
ޕެނަލްޓީގައި ސެނެގާލް ކުރިހޯދީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ މިސްރު ބަލިކޮށް، ސެނެގާލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ކެމަރޫނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. އެއާއެކު ޕެނަލްޓީގައި ސެނެގާލް ކުރިހޯދީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މޮޅާއެކު ސެނެގާލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެ ފަހަރުގެ ފައިނަލުން އަލްޖީރިއާ އަތުން ސެނެގާލް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލީޑު ނަގަން ސެނެގާލަށް ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ސެނެގާލަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ތަރި ސަޑިއޯ މާނޭ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ މިސްރުގެ ގޯލްކީޕަރު އަބޫ ގަބާލް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސެނެގާލުގެ ސަލިއޫ ސިސްއަށް މިސްރުގެ މުހައްމަދު އަބްދުލްމޮނެމް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި މިސްރުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ސަލާހު ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާއެއް ސެނެގާލުގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ސެނެގާލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި މިސްރުގެ ގޯލްކީޕަރު އަބޫ ގަބާލެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ 90 މިނެޓު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، އެ ދެ ހާފުގައިވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު، މިސްރުގެ އަބްދުލްމޮނެމް ފޮނުވާލި ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. އެކަމަކު ސެނެގާލުގެ ބްރޫނޯ ސާ ދެން ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ މިސްރުގެ ގޯލްކީޕަރު އަބޫ ގަބާލް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މި މެޗުން މިސްރު ބަލިވީ އެ ޓީމުގެ މޮހަނާދް ލަޝީން ފޮނުވާލި ހަތަރުވަނަ ޕެނަލްޓީ ސެނެގާލުގެ ގޯލްކީޕަރު މެންޑީ މަތަކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއާއެކު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި މާނޭ ވަނީ ސެނެގާލުގެ ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކޯޗު އަލިއޫ ސީސޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސެނެގާލުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، އޭނާއަކީ 2002 ވަަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެ ފަހަރުގެ ފައިނަލުން ކެމަރޫން އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ސެނެގާލް ބަލިވިއިރު، ސީސޭ އަތުން އެ ފަހަރު ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ބޭކާރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް