ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 21:06
ރޮނާލްޑޯގެ ހޮޓެލް
ރޮނާލްޑޯގެ ހޮޓެލް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)
ރޮނާލްޑޯގެ ހޮޓާތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރު ދޮގުކޮށްފި
 
އެކަމަކު އެކަން އެ ހޮޓަލުން މިހާރު ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި
 
ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯގެ ހޮޓާތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިލޭ ފަރުވާދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ހޮޓާތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ފަރުވާ ހިލޭ ލިބޭނެހެން ހަދަން ނިންމި ކަމަށް އަޑުފެތުރު ޚަބަރު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯގެ އަމިއްލަ ގައުމު ޕޯޗުގަލްގެ ވެރިރަށް ލިސްބަންގައި ހަދާފައި ހުރި އޭނާގެ ދެ ހޮޓަލެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ ހުޅުވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާ ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުކުރި އެވެ.

އެކަމަކު އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަން އެ ހޮޓަލުން ދޮގުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ގޯލް.ކޮމް އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެ ހޮޓެލްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންއަކާ ހަވާލާދީ ގޯލް.ކޮމް އިން ރިޕޯޓުކޮސްފައިވާ ގޮތުގައި، ލިސްބަންގައި ހުރި ހޮޓެލްތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ރޮނާލްޑޯގެ ހޮޓާތައް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރި ޚަބަރު އެ ހޮޓެލުން ދޮގުކުރި ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިތްވަރުދީ ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ޓުވިޓާގައި ބުނީ މިއީ ދަތި ހާލަތެއް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހުރިހާ އެންމެން އެކުވެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ދަރިޔެއް، ބައްޕައެއް، އަދި އިންސާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިވާހަކަ ދައްކަން މިއަދު މަޖުބޫރު ކަމަށް ބުނަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ މިވަގުތު އެންމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނީ ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ދޭ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތައް އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯ މިހެން ބުނިއިރު ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އަދި މުޅި ޔުވެންޓަސްގެ ޓީމު ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ އާއެކު ކުޅެމުންއައި އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއެލް ރުގާނީ ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނުއިރު، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވުމަށް އިޓަލީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިޓަލީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނާތީ އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާއެކު، އޭޕްރީލް ތިނެއްގެ ކުރިން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވެސް މެޗެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
25%
2%
9%
7%
5%
52%
ކޮމެންޓް