ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 12:00
ބަޔާނާއި ލައިޕްޒީގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބަޔާނާއި ލައިޕްޒީގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖަރުމަން ލީގު
ލައިޕްޒީގް ބަލިކޮށް ބަޔާނަށް ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
ބަޔާން މޮޅުވީ ލައިޕްޒީގް އަތުން 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލައިޕްޒީގް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ ލައިޕްޒީގް އަތުން 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޮންރަޑް ލައިމާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން އަންދްރޭ ސިލްވާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލައިޕްޒީގަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި މުލާ ބަޔާނަށް އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައިދިން ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން ލައިޕްޒީގުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ބަޔާނުގެ ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ފައުލުކޮށްފައި އޮތުމުން، ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަޔާނުން ވަނީ މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގާފައެވެ. ކިންގްސްލީ ކޯމަން ނަގައިދިން ހުރަަހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި 24 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މި މެޗުގައި ލައިޕްޒީގުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ލައިމާ ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއަން އެންކުންކޫއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ބަޔާނުން އަލުން ލީޑު ނެގިއިރު، މިއީ ލައިޕްޒީގުގެ ޖޮސްކޯ ގްވާޑިއޯލް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާނުން ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 21 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް 20 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 43 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބަޔާން އަތުން ބަލިވި ލައިޕްޒީގް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި 21 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް