ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 11:54
ރޮނާލްޑީނިއޯ ޕެރެގުއޭ އިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނިކޮށް
ރޮނާލްޑީނިއޯ ޕެރެގުއޭ އިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނިކޮށް
އޭއެފްޕީ
ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ހާލަތު
މި ހާލުގައި އުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހިއެއް ނުކުރަން: ރޮނާލްޑީނިއޯ
 
ރޮނާލްޑީނިއޯ ޖަލު ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، މައްސަލަ ނިމެންދެން ހުންނަން ޖެހޭނީ ގޭ ބަންދުގައި
 
ޕެރެގުއޭ އިން ރޮނާލްޑީނިއޯ ހައްޔަރުކުރީ ފޭކް ޕާސްޕޯޓަކާއިއެކު އެގައުމަށް އެތެރެވާން އުޅުމުން

ޕެރެގުއޭ އިން ހައްޔަރުކޮށް، މި ހާލުގައި އުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހިއެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަދި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

ޕެރެގުއޭ އިން ރޮނާލްޑީނިއޯ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ ރޮބާޓޯ އަސިސް ހައްޔަރުކުރީ ފޭކް ޕާސްޕޯޓަކާއިއެކު އެގައުމަށް އެތެރެވާން އުޅުމުންނެވެ. ޖަލުގައި ރޮނާލްޑީނިއޯ 32 ދުވަސް ހޭދަކުރިއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދެބެން ޖަލު ބަންދުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިމެންދެން ތިބެން ޖެހޭނީ ޕެރެގުއޭ ގައި ގޭ ބަންދުގައެވެ. ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރޮނާލްޑީނިއޯ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން ނިންމީ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ރޮނާލްޑީނިއޯ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ޖަލު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ދިން ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުގައި ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނީ ޕެރެގުއޭ އިން ހައްޔަރުކުރުމުން ހައިރާންވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަށް ދީފައިވާ ޕާސްޕޯޓަކީ ފޭކް ޕާސްޕޯޓެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ހާލުގައި އުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހިއެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ކަންތައް ވީގޮތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔާދީފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

Advertisement

ފޭކް ޕާސްޕޯޓް މައްސަލައިގައި ރޮނާލްޑީނިއޯ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ބްރެޒިލް ޕާސްޕޯޓް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެ ގައުމުން އޮތީ އަތުލާފައެވެ. އެއީ ޕޯޓޯ އެލެގްރޭގައި އިމާރާތެއް ހެދުމުގައި ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އޭނާ އަށް ދިން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިނުވާތީވެ އެވެ.

ޖަލުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ރޮނާލްޑީނިއޯ ވަނީ ޕެރެގުއޭ ޖަލުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ އޭނާގެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައެވެ. އެ މެޗުން އޭނާގެ ޓީމު 2-11 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވިއިރު، ރޮނާލްޑީނިއޯ ވަނީ އެމެޗުގައި ކުޅެން އަރާ 5 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް 6 ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯ އަކީ ބްރެޒިލް އިން 2002 ވަނަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލިއިރު ގައުމީ ޓީމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ބާސެލޯނާގައި ވިދާލި ރޮނާލްޑީނިއޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު 2005 އަދި 2006 ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
13%
2%
46%
4%
24%
11%
ކޮމެންޓް
2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 02:49
ކަޓޭ
ވޯލްޑް ކަޕް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ނުލިބޭ އަލަށްވެސް...
28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 15:57
ޖަވނިުޕަރު
ެހެނ