ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 17:46
މ. ދިއްގަރުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު
މ. ދިއްގަރުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު
ފޭސްބުކް
ދިއްގަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ދިއްގަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންނަން އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
 
އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

މ. ދިއްގަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށާއި، ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާއިމެދު ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މުއްދަތުގައި ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ޟަރޫރީ އެންމެހައި ކަންކަން އެ ރަށުގެ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދިއްގަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައިރު، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު އެ ރަށުގައި ހުރުމުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އޭނާގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ނިޝާން ވިދާޅުވީ އެ މީހާއަކީ ރިސޯޓަކުން އެ ރަށަށް އައި މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިއްގަރު މޮނިޓަރުންގެ ހާލަތަށް ގެނައިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
7%
5%
69%
16%
3%
0%
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 18:57
ޢިމްރާ
ޓާސްކްފޯސް އިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތައް ޝުކުރިއްޔާ މި މަސައްކަތްތަކުގަ ބަރަކާތްލައްވައި ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން