ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:37
ލިލް އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލިލް އާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރެންޗް ލީގު
ޗެމްޕިއަން ލިލް އަތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ލިލް އަތުން 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޗެމްޕިއަން ލިލް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ލިލް އަތުން 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިލްގެ ގޯލްކީޕަރު އީވޯ ގާބިކް ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑަނީލޯ ޕެރޭރާއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިލްގެ ހަތެމް ބެން އާފާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ސްވެން ބޮޓްމަން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ އަލުން ލީޑު ނަގާފައެވެ. ލިއޮނެލް މެސީ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕްރެސްނެލް ކިމްޕެމްބޭއެވެ. އަދި އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން މެސީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ޕީއެސްޖީގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ޕީއެސްޖީން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޑެނީލޯ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޖަހައިދިނީ ކީލިއަން އެމްބާޕޭއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 23 މެޗުން ޕީއެސްޖީއަށް 56 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް މާސޭއަށް 23 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 43 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވި ލިލް އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި 23 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް