އައިޝަތު މުހައްމަދު

63

Articles

 

565,527

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބިންގާ އެޅީ 1998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުންނެވެ. އެތަނުން އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރި ސ.މީޑިއާ ސެންޓަރުގައި މެދުނުކެނޑި 14 އަހަރު ޚަބަރާއި ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު "އައްޑޫއޮންލައިން" މިހާރު "އޭއޯނިއުސް"ގެ ފުރަތަމަ އެޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި 5 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ލިޔަނީ އިޖްތިމާއީ އިގްތިސާދީ އަދި އާއްމު ދިރިއުޅުމާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ.