އައްޑޫ ސިޓީ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 07:06
"ހާދަ ވޭނާ " ލަވައިގެ އެކްޓްރެސް ޝަހުޒާ(ޝަހޫ)
"ހާދަ ވޭނާ " ލަވައިގެ އެކްޓްރެސް ޝަހުޒާ(ޝަހޫ)
ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯގެ އާލަވަ
ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯގެ މިފަހަރުގެ ލަވަ އަމާޒުކުރީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ތަހައްމަލު ކުރާ ހިތާމަތަކަށް
 
ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯއިން ދަނީ " ނޫރާ" ގެ ނަމުގައި ވެސް އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެއް އުފައްދަމުން
 
މިލަވަ ރިލީޒް ކުރީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް

ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ އެތައް ކަމެއްގެ އަސްލު ފެށިގެން އަންނަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް އަމާޒުކޮށް ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯއިން ޚާއްސަ ލަވައެއް ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ. މިލަވަ ރިލީޒް ކުރީ މިއަހަރުގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ކަމަށްވާ ޖޫން 26 ގައެވެ. މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް މަރިޔަމް ޝަހުޒާ(ޝަހޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި އެލަވައިގައި ދައްކުވައިދެނީ ނިކަމެތި އާއިލާއެއްގައި ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަސްތުގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުން އެއާއިލާ ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔަ ގޮތެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ހުރި ފިލްމު އުފައްދާ ހަމައެކަނި ސްޓޫޑިއޯއިން އުފެއްދި މި ލަވައިން ފެނިގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމުން ގެއިންނާއި ގެއިން ބޭރުންވެސް ވައްކަންކޮށް ވިޔާނުދާ ގްރޫޕްތަކާއެކު މާރާމާރީ ހިންގައި އުޅުނު ގޮތެވެ. އުފަން ދަރިފުޅު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ސުންނާފަތި ވަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކަށް ކެތް ނުވެގެން މަންމަ މިދުނިޔެ ދޫކުރި ގޮތެވެ. އެކަމުގެ ތެރޭ  ބައްޕައެއްގެ ފިކުރު ބޮޑުވި މިންވަރެވެ. ކައިވެންޏެއްކޮށް ދަރިއަކުވެސް ހުއްޓާ ކުރަންފެށި އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނބިމީހާ ވެސް ފުން އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާ ލިބުނު ދަރިފުޅު ބިކަވި މަންޒަރެވެ. ކުޑަގޮޅީގައި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނުހާދިސާ ދައްކައިދިން  މި ލަވަ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެތައް އާއިލާއެއްގައި ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެނިގެން ދިޔަ ލަވައެކެވެ.

މިލަވައިގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއްވެސް ނަގާފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައެވެ. ލަވައިގެ ވޯކަލިސްޓަކީ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން (އަބޯ) އެވެ. މުޅިން އަމިއްލަ ރާގަކަށް ކިޔާފައިވާ މި ލަވައަށް މިއުޒިކް އަދި މެލޮޑީ ހެއްދެވީ ސިއްދީގު ފަހުމީއެވެ. ލަވައިގެ އަންހެން ތަރިއަކީ  ޝަހޫއެވެ. އަދި  ފިރިހެން ތަރިއަކީ އަމަން އެވެ. އިތުރު ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި އިބްރާހިން ޢަލީ، ރިފްޢަތު،އަމީލު،ނާޒިމާ ގެ އިތުރުން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ.

ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯއިން މިއަހަރުވަނީ " ނޫރާ" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެފިލްމުގެ %90 އެއްކޮށް ނިމިފައިވާއިރު މިފިލްމް ޕްރިމިއަރ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގައެވެ. ލޯބީގެ ޙާދިސާ އަކަށް ކުޅޭ މި ފިލްމު ރެޑްކާޕެޓް ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށް ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯގެ ވެރިޔާ އަޙްމަދު އަމަން ޢަލީ ވިދާޅުވެއެވެ.

އައްޑޫއަކީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ ކާމިޔާބު ތާރީޚެއް އޮތް ސިޓީއެއް. މި ޝަރަފް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގްރީން އާޓް ސްޓޫޑިއޯ އިން މިދަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޮގަސްޓް ހާތާނގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ނޫރާ" ވެގެންދާނީ އައްޑޫސިޓީ ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ރީތި ފިލްމަކަށް
ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯގެ ސީއީއޯ އަޙުމަދު އަމަން ޢަލީ

އަމަން ވަނީ ގްރީން އާޓްސް ސްޓޫޑިއޯއިން އައްޑޫގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވަސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލުމަށްޓަކައި އެދެފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

https://www.facebook.com/GREENARTSadducity.7741141/videos/396561162434940
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
63%
13%
0%
0%
13%
13%
ކޮމެންޓް