އައްޑޫ ސިޓީ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 07:51
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އެޑިޝަން.އެމްވީ
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓް
އައްޑޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ޙާދިސާ ހިނގީ ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހި
ނިޔާވީ ޒުވާނާގެ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން
އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ ވަނީ ނިޔާވެފައި
އެކްސިޑެންޓްވީ ހިތަދޫ ރަހަދޫގޭ މުހައްމަދު އަލްޠާފް

އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 1 ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ރަހަދޫގޭ، ޢުމުރުން 24 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު އަލްޠާފްއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކަކާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް މީހަކު ގެނައި ކަމަށާއި ދަންވަރު 12.59ގައި އޭނާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަލްޠާފްގެ ބޮލަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިވަގުތު އޮތީ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެންގޮސް މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި ހުރި ފާރެއްގައި ޖެހިގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު އެނގޭމީހަކު ކިޔާދިނެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ސައިކަލްގައި އިނީ އަލްޠާފް އެކަންޏެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީއަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ އެއްގަމު އުޅަނދު އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސިޓީއަށްވެފައި މިހާތަނަށް މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނިޔާވެފައިވަނީ ވެސް އައްޑޫސިޓީންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
14%
0%
57%
29%
0%
0%
ކޮމެންޓް