އިމާދު ލަތީފް

270

Articles

 

5,459,907

Article Views

 

Follow

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 25 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވެއެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަލިމަސް ގަލަން ލިބިފައިވެއެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަކީ ޝައުގެކެވެ. ތާރީޚާއި އަދަބިއްޔާތަކީ ވެސް ޝައުގެކެވެ. އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ކުޅިވަރަކީ އުފަލެކެވެ.