ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 17:37
އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު: އަނެއްކާވެސް ޝާހީ ކައިވެނިފުޅަކަށް އާއިލާ ވަނީ ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި
އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު: އަނެއްކާވެސް ޝާހީ ކައިވެނިފުޅަކަށް އާއިލާ ވަނީ ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި
ޕީއޭ އިމޭޖަސް
ޝާހީ އައު ކައިވެނިފުޅެއް
އައު ކައިވެނިފުޅަކަށް އިނގިރޭސި ރާނީ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މިއީ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝާހީ ޚާންދާނުގެ ފަސްވަނަ ކައިވެނިފުޅު
 
ތައްޔާރީތައް ފެށުނީ ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވިތާ އެއްމަސް ފަހުން

އަނެއްކާވެސް ޝާހީ އައު ކައިވެނިފުޅަކަށް ރާނީ އެލިޒަބަތާއި މުޅި އިނގިރޭސިވިލާތް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކައިވެނިފުޅުގެ ޚަބަރު މި ފެތުރުނީ ރާނީގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވިތާ ކިރިޔާ އެއްމަސް ފުރުނުތަނާއެވެ.

މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޝާހީ ފަސްވަނަ ކައިވެނިފުޅެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން 2011 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ކައިވެނިފުޅާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކްލްގެ ކައިވެނިފުޅާއި ޕްރިންސް އެންޑްރޫގެ ދަރިކަނބަލުން ޕްރިންސެސް ޔޫޖިނީގެ ކައިވެނިފުޅު ހިމެނެއެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޝާހީ ޚާންދާނުގެ މެމްބަރުން ޝާހީ އައު ކައިވެނިފުޅަކަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފެއްޓެވީ ސްޓެފާނީ ފިލިޕްސް އެކަމަނާގެ އެންގޭޖްމަންޓް އިއުލާން ކުރެއްވުމުންނެވެ. ސްޓެފާނީއަކީ ރާނީގެ ދަރިކަނބަލުން ޕްރިންސެސް އޭންގެ ދޮން ދަރިކަނބަލެކެވެ. ޕްރިންސެސް އޭންގެ ދެ ބޭފުޅުންކަމުގައިވާ ޒާރާ ފިލިޕްސް އާއި ޕީޓަރ ފިލިޕްސްގެ އެއްބައްޕާފުޅު ކޮއްކޯފުޅެވެ. ސްޓެފާނީގެ ބައްޕާފުޅަކީ ކެޕްޓަން މާރކް ފިލިޕްސްއެވެ. އެއީ ޕްރިންސެސް އޭންގެ ފުރަތަމަ ފިރިކަލުންނެވެ.

ސްޓެފާނީ އެންގޭޖްވެވަޑައިގަތީ ވިލިއަމް ހޯސިއާއޭ ކިޔުނު ޒުވާނަކާއެވެ. އެކަމަނާ ޔުނިވަރސިޓީ ތައުލީމު ނިންމެވީ ހުސްވި ވިހިވިހީގައެވެ. މިއީ ރާނީގެ ސީދާ އައުލާދު ނޫންކަމަށް ވިޔަސް ޝާހީ ޚާންދާނާ ގުޅިފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ކައިވެނިފުޅަކަށްވީމާ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ގިނަކަންކަން ދާނީ ސީދާ ރާނީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ދެއްވާނީ ރާނީ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
6%
4%
20%
15%
5%
ކޮމެންޓް
23 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 17:06
ނުރަބޯ
ރާނީ ކޮން ޚަރަދެއްތަ ދޭނީ އޭނާ އާއި އޭނާ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން....؟
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 22:48
ޢިމަދު
މި ހުންނަނީ މި މީހުން އޮޅުވާލުން ހުންނަ ވަރު
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 02:25
ޟުޖާ
ބީތާވެފަައި މިހުރީ....
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 00:59
މަލުވިއަލުވި
އިއްދައިގެ 3މަސް ވެސް ހަމަނުކޮށްތޯ؟
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 16:13
ޕްރިންސް ހުސޭނު
ލޮލް، ފައްކާ އިނގޭތޯ 😂
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 13:28
ޢިމާދު
މިގޮތަށް ސުރުކޚީ ޖައްސަވާ: އައު ކައިވެނިފުޅަކަށް ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:04
ސާބަސް
ވެރީ ޑިސްރެސްޕެކްޓްފުލް ދޯ މިގޮތަށް ސުރުޙީ ލިޔުނީމަ. އަދި ނުވިތާކަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް އޮޅުވާ ދޯ ތި ލަނީ.
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:02
ވަރަށް ވާހަ ކަ
ސުރުހީ އާއި ހަބަރަ ކާއި ނުގުޅޭ.ސުރުހީ ކިޔާލީމަ ކިޔާމީހާ ހިތަށް އަރާނީ ރާނީ އަނެއް ކާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅެނީ ކަމަށް.
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 18:59
ރަންނަ
ނޫހުގެ އަގުވެއްތުން ނޫންކަމެއއަް ނުވާނެ