ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފައްދަން ހަމާސް އެއްބަސްވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ޑުޓާޓެއަށް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއަ ޓެސްޓް ކުރުން އަވަސް ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް ލަންކާ ކަނޑުގެ ސަރަަހައްދުން އަތުލައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާ ސިފައިން، އަފްޣާން ސިފައިން ޓްރެއިން ކުރުމަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް
6 އަހަރު ކުރިން
އީމެއިލް ހެކު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ބޮލަށް ކަނޑާލައްވައިފި!
6 އަހަރު ކުރިން
ނޭޕާލުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އައިއެސް އިން ރަހީނުކޮށްގެން އުޅުނު ޔަޒީދީންގެ އެތައް ބަޔަކު މިނިވަންވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މޯދީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ތިމަންނައަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ ކަމަށް ބުނި ކްލިޗްކޯ ޖެހިޖެހީނުން ދަންމާލައިފި!
7 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާގެ ފާޑުކިޔުން މިފަހަރު އިޒްރޭލަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކެއް ތުރުކީއާ ސީރިއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް ޖަމާވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފާޑުކިޔަނީ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް މީޑިއާތަކުން: ޓްރަމްޕް
7 އަހަރު ކުރިން
ޖަރުމަނުގައި ވަކި ބަޔަކަށް މޫނުބުރުގާ މަނާކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ކިއުބާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި އެންމެން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އުތުރުކޮރެއާ ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ކިބައިން ޕިލިޕީންސްގެ ރައީސް ޑުޓާޓެ އެދިވަޑައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ކަމަށް ޕޫޓިން ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ތުރުކީގައި ވިކިޕީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އުތުރުކޮރެއާއިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން