ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 22:56
ދެކުނު އެފްރިކާ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ސްޕީކަރ، ނޮސިވީވާ މަޕީސާ ނަކުލާ
ދެކުނު އެފްރިކާ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ސްޕީކަރ، ނޮސިވީވާ މަޕީސާ ނަކުލާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޕާލަމެންޓްގެ ސްޕީކަރ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ސްޕީކަރުގެ ގެ ބަލައިފާސްކޮށްފި
 
އާމީ އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކުރި ޓެންޑަރެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއްގެ އަތުން 120،000އެއްހާ ޑޮލަރު ހޯއްދެވި

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޚާއްސަ ޕޮލިސް ޔުނިޓަކުން އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ސްޕީކަރުގެ ގެ ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސްޕީކަރ ނޮސިވީވާ މަޕީސާ ނަކުލާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ އެކަމަނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވިއިރު އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ރިޝްވަތު ނަންގަވާފައި ވާކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޕާލިމެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސްޕީކަރުގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ, އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު ތަކަށާއި، ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފާސްކުރުންތަކަށް އެކަމަނާ ފުރިހަމަޔަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޚާއްސަ ޕޮލިސް ޔުނިޓުން ސްޕީކަރުގެ ގެ ބަލައިފާސްކުރީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ބަލަމުން ގެންދިޔަ ސްޓޭޓް ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

އުމުރުރު ފުޅުން 67 އަހަރުގެ އެންޓި އެޕާތެއިޑް ވެޓަރަން، ސްޕީކަރުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިން އެކަމަނާ ނުވަ އަހަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ.

ސްޕީކަރ މަޕީސާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ އާމީ އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކުރި ޓެންޑަރެއް އެފަރާތަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއްގެ އަތުން ގާތްގަނޑަކަށް 120،000 ޑޮލަރު ހޯއްދެވި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތެވެ.  

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯއްދެވުމަކީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މިހާރުގެ ރައީސް ސިރިލް ރާމަޕޯސާގެ އިންތިޚާބީ ވައުދެކެވެ. ރާމަޕޯސާގެ ކުރިން ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ޖޭކަބް ޒޫމާގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ. މި ތުހުމަތުތަކަށް ޒޫމާ އިންކާރު ކުރައްވައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް