އަންގާރަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020
02 އަތަ
1442 ސަފަރު 04
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ކޮވިޑް-19، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮވިޑް-19 ވައިގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފެތުރޭކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި، ސަމާލުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

  • މީގެކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަލި ފެތުރެނީ ޑްރޮޕްލެޓްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް
  • ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ މި ވައިރަސް އަކީ ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެއް ކަމުގެ ހެކި، އެ ޖަމިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާފަ

ކ. މާލެ | 8 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 13:14 | 11,576

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެދްނޯމް - ސީއެންބީސީ

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

މީގެކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަލި ފެތުރެނީ ޑްރޮޕްލެޓްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 32 ގައުމެއްގެ 239 ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ މި ވައިރަސް އަކީ ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެއް ކަމުގެ ހެކި، އެ ޖަމިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިމިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަން ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްވެފައި އޮތުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހުމާޢި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެދްނޯމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ދުވާލެއްގައި މައްޗަށް ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.