އާމިރު ސަލީމް

54

Articles

 

892,217

Article Views

 

Follow

ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން އަދަބިއްޔާތުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ޅެމާއި ލަވަ ހެދުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ އަދި އެކި މައުޟޫޢު ތަކަށް ރިޕޯޓް ލިޔުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ފިލްމް ސްކްރިޕްޓް އަދި އަދި ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔުމަކީ ވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއި އެކު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެވެ. އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ ސަމާސާ އަދަބުގެ ލިޔުންތައް އުފެއްދުމަށެވެ.